A magyar képesítések rendszere 2018-01-05T17:37:55+00:00

A magyar képesítések rendszere

A tengeri képesítésekről általában

A tudást a képesítések, a tengeri jogosítványok hivatottak mások számára igazolni. Így minél nagyobbak a követelmények, annál értékesebb “a papír” róla. A tolmáccsal letett, akár vásárolt képesítés értéke a tengeren nem sok. A tenger nem kér papírt, csak a tudás számít.

IMO logo

A Nemzetközi Tengerészeti szervezet logoja

A tengeri hajózásra vonatkozó jogszabályokat az ENSZ tengerhajózásra szakosodott szerve, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (az angol rövidítése: IMO) határozza meg. Ezek például a tengeri hajózási szabályzatot (COLREG), a kereskedelmi tengerészek és a tengeri halászok képesítéseire, a hajók biztonságára stb. vonatkozó nemzetközi egyezmények. Ez a nemzetközi jogalkotó tevékenység egyelőre még nem jutott el a kedvtelési célú képesítések egységesítéséig, noha tervbe van véve ennek szabályozása is.

Ennek hiánya miatt nincs a tengeri jachtok vezetésére vonatkozó általános nemzetközi jogszabály. Minden ország maga dönthet, milyen tengeri képesítéseket alkalmaz, ha alkalmaz egyáltalán. Ha egy állam kiad egy tengeri jogosítványt, akkor azt általában azt a többi állam viszonossági alapon elfogadja. De ez nem kötelező. Ahol rosszak a tapasztalatok (pl. Görögországban, Olaszországban a horvát képesítésekkel kapcsolatban) ott a charter cég saját skipper bérlését írhatják elő, a hajóik védelmében. Sok állam és charter cég óvakodik a sport klubok és hajózási iskolák által kiadott nem állami képesítésektől, a bíróságok pedig kategorikusan elutasítják azokat.

A magyar képesítési rendszer

hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeleten alapszik. Ez leginkább az angol RYA (Royal Yacht Association) rendszeréhez hasonlít, figyelembe véve hazánk, mint a tengerparttal nem rendelkező országok sajátosságait. Így nálunk a tengeri képesítés a belvízire épül, amely a hajó kezelésének elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását hivatott igazolni. Angliában nem létezik külön belvízi képesítés, viszont van tengeri hajókezelési gyakorlati vizsga, míg az elméleti vizsga követelmények nagyjából azonosak a miénkkel.

A magyar tengeri vizsgák rendszere. Csak vizsgát kell letenni: 1. Coastal Skipper 2. Offshore Skipper

A magyar tengeri képesítéssel 24 méter hosszú vitorlás vagy motoros hajó vezethető és mellékelt ábrán lehet megismerni az egyes szinteket.

Valójában a magyar tengeri képesítési rendszer két szintű: a part menti hajózásra III. osztályú, a nyílttengeri hajózásra a II. osztályú vizsga készít fel. A horvát legmagasabb (yachtmaster B) vizsga követelmény szintje evesebb a mi III. osztályú képesítésünknél.

A hatósági képesítő vizsga

A Nemzeti Közlekedési Hatóság előtt kell letenni a vizsgát, amely írásbeli és az azt követi szóbeli részből áll. Aki eljut a vizsgáig, annak a sok-sok számonkérés miatt ez nem szokott már problémás lenni. Néhány bukás persze itt is van, ami a hibás számolás vagy a vizsgadrukk szokott okozni. Ez helyénvaló is, mert mi nem képesítést, hanem a tudás megszerzésének lehetőségét biztosítunk a képzési rendszerünkben.

A magyar vizsgán természetesen a magyar hatóság előtt, magyarul kell beszélni. Összehasonlítva a horvát képesítéssel, a magyar mindenképpen több tanulást követel. Cserébe sokkal több tudást és így nagyobb biztonságot is ad a skippereknek.

TÁVOKTATÁS

Az utóbbi években már senki sem akar/tud beülni egy tanfolyamra. Helyette a távoktatásos képzési formára van igény.A távoktatás is akkreditált képzési forma. Talán még hatékonyabb is, mint a hagyományos tanfolyami rendszer. Ennek lényege a következő:

 1.  Az 50 órás elméleti tananyag 8 modulra van felosztva

  tengeri távoktatás

  2. Az egyes modulokat interneten kiküldjük Önnek
  3. A modul tartalmazza egy korábbi tanfolyam teljes videó felvételét
  4. Megnézi a videót és jegyzetel, mintha a tanfolyamon ülne
  5. Elolvassa a tankönyvben az aktuális anyagot, megnézi az e-tananyagot is
  6. Kitölti az on-line tesztet
  7. Megírja vagy megszerkeszti a térképen a házi feladatot és eredményeit feltölti a netre
  8. megkapja a következő modult.

Rádiós vizsga

Ez is távoktatást jelent. Mindenki megkapja a tanfolyam kezdetén az elméleti tananyagot, valamint az első kommunikációs feladatot. Ennek megoldásához egy részletes videót is kapnak a hallgatók. A tanfolyam valójában kommunikációs gyakorlatokból áll.  A partmenti hajózáshoz a SRC (Short Range Certificate) – 3 gyakorlat szükséges, az óceán átkeléshez az LRC (Long Range Certificate) +2 kommunikációs gyakorlat kell.

A kommunikációs gyakorlatok témái a következők:

ICOM VHF rádió

 • rádiók programozása, a NAVTEX üzenetek értelmezése
 • hajó-hajó és hajó-part közötti kommunikáció
 • hajózás veszélyjelentések és segélykérési kommunikáció
 • vészhelyzeti kommunikáció
 • téves riasztások törlése.

 A képesítések megszerzésének folyamata a következő

 1. Jóváhagyott elméleti tanfolyamot kell elvégezni, amely tananyagát legalább 70%-osan el kell sajátítani, amiről képzési igazolást állítunk ki.
 2. A képzési igazolás birtokában lehet az adott szintnek megfelelő hajózási gyakorlati oktatásban részt venni. Itt gyakorlati feladatokat kell elvégezni és hajózni kell. Ennek sikeres teljesítését a képesítési rendszerbe új elemként bekerült Fedélzeti oktatási naplóval igazoljuk.
 3. Hatósági képesítő vizsga, az adott szintnek megfelelő tárgyakból.
 4. Rádiós képesítés megszerzése. Ez csak a vizsga feltétele.
 5. Kártya formátumú hajózási képesítés kiállítása.

Az egyes képesítési szintek részletei a következők:

Day Skipper: – strandhajós vizsga

IV. osztályú (3 mérföldes) képesítés

Ez a fokozat a jogalkotó szándéka szerint a horvát képesítést hivatott kiváltani. Azoknak tudom ajánlani, akik leviszik Horvátországba a nyitott, kabin nélküli motorcsónakjukat, jetskijüket, kis vitorlás csónakjaikat és a kempingből vagy az apartmanból reggel kihajóznak a kellemes fürdő öbölig, éjszakára pedig hazatérnek.

A legegyszerűbb tengeri jogosítvány

El kell végezni egy 25 órás elméleti tanfolyamot, ahol 6 házi feladat, 6 témazáró teszt és a záróvizsga alapján állítjuk ki a képzési igazolást. Ennek birtokában jöhet a hajózási gyakorlati képzés és vizsga, amelyet a kormányos tréning programja szerint tartunk. Ez a Skipper Tréning rövidített és egyszerűsített változata.

Ehhez a képesítéshez nem kell rádiós vizsga.

Ezt a fokozatot érdemes kihagyni annak, aki komolyabb hajózásban gondolkodik. Egy jetskihez elég, de a családomat ezzel a tudással nem merném elvinni hajózni.

Coastal Skipper: – partmenti hajózási vizsga

III. osztályú (12 mérföldes) képesítés (Coastal Skipper) :

Ez a part menti hajózásra, közlekedésre felkészítő képesítés. Akkor ajánlom, ha családjával, barátaival saját vagy bérelt hajóval a part mentén szeretne hajózni, közlekedni nappal és éjszaka, nagyobb távolságra eltávolodva a kikötőktől.

Cosatal Skipper – ez a part menti hajózás képesítése

Az elméletet a távoktatásos tanfolyamon lehet megtanulni, ahol 30 házi feladatot, 30 tesztet, egy házi dolgozatot kell megoldani és meg kell írni egy záró dolgozatot. Ezt a rendszert korábbi években végzett hallgatóink javaslati alapján alakítottuk ki és a célja az állandó és folyamatos tanulás megkövetelése. Hiszen gyorsan szerzett tudás gyorsan is elfelejtődig.

A gyakorlati képzés a Skipper Tréning programja szerint történik, miközben 500 mérföldet hajózunk. Az 1982-tól gyűjtött oktatói tapasztalatom szerint a hajózás közben nem lehet elméletet tanítani, csak a gyakorlati fogásokat.

Az elméleti és a gyakorlati képzés szorosan összekapcsolódik egymással. Ezért az elméleti távoktatásos tanfolyam alatt 4 olyan térkép-szerkesztési házi feladatot kell megoldani, amelyet a Skipper tréningen lehajózunk. az Odysseus iskolahajón.

Ez idő alatt a hallgatók megtanulják önállóan vezetni a hajót. Kabinonkét 2 fő alkot egy őrséget, amely a következő jellemző váltásban végzi a helymeghatározásokat:

Szóval mindenki tanul valamit, mindenki navigál egész nap!

Két különösen érdekes és hasznos része van a Skipper Tréningnek, amelyet a kadétok így neveztek el:

A Skipper tréning gyakorlati oktatását az Odysseus iskolahajón végezzük

éjszakai navigációs szlalom és a radaros szlalom. Az első az éjszakai navigációs ismereteket és önbizalmat ad. Itt 6-8 órán át a Premuda és a Dugi Otok között fényekre hajózunk, helymeghatározás nélkül, 8 csomóval motorozva. Ekkor az útvonalunkat 4 őrség 4 szakaszra osztva, csak a fények irányát, a logot, a vízmélységeket figyelve kell a 28. házifeladat szerint a térképre megrajzolt útvonalat követni. Aki egy ilyet végig navigált, annak az éjszakai hajózás többé nem lesz félelmetes.

A radaros gyakorlat során a Kornatiban kerülgetjük a szigeteket, miközben a térképasztal mellől a robotkormánnyal vezetik a hajót a kadétok. Én persze a kormánynál vagyok a cockpitben, hogy szükség esetén be tudjak avatkozni. Aki ezt is végig navigálja, annak a radar a zöld vagy sárga pacnikat megjelenítő játékszerből egyik legmegbízhatóbb navigációs eszközzé válik.

Nincs gyakorlati vizsga, csak az akkreditált hajózási gyakorlati képzést lezáró értékelést kell leadni a magyar hajózási hatóságnak a vizsga előtt, ez a személyre szóló Fedélzeti Oktatási Napló.

Offshore Skipper: – nyílt tengeri hajózási vizsga

 1. osztályú (200 mérföldes) képesítés

Ez az óceán átkelésre készít fel. Annak ajánljuk, aki nagyobb távolságra szeretne eltávolodni a parttól, és az óceánon való átkelésre készül. Feltétele, hogy meglegyen a III. oszt. vizsgája a jelentkezőnek. A vizsgatárgyak a következők: csillagászati navigáció, óceánhajózási navigációs ismeretek, útvonal tervezés, trópusi meteorológia.

Ehhez is egy távoktatásos elméleti képzést szervezünk, ahol 20 házi feladat típust, 15 témazáró tesztet egy útvonal tervet (Kanári-szigetek – Barbados) kell megoldani és záró vizsgát kell tenni.

A képzési igazolás birtokában a gyakorlati oktatás a kapitány tréning programja szerint történik. Ennek során leggyakrabban Punatból Málta – Ithaka – Dubrovnik útvonalon 2 hét alatt 1600-1700 mérföldet hajózunk a nyílt vízen, alapvetően a csillagászatai navigációval.

Csillagászati navigáció a XXI.-században? Igen. A nyílt tengeren ez az egyetlen autonóm navigációs

Az Offshore Skipper Certificate legfontosabb tantárgya a csillagászati navigáció

rendszer a mai napig. Mi lesz akkor, ha belecsap a villám a vízbe mellettünk és a másodlagos indukció tönkreteszi az összes GPS-t? A biztosító társaságoknál ez egy számottevő statisztikai valószínűségű tétel. Véleményem szerint ma a csillagászati navigáció az autóban a légzsák, a hajóban mentőmellény, az EPIRB és a SART bója, a menőtutaj méltó társa. Egyszer fog kelleni, de akkor nagyon. Amúgy a navigációs ismeretek legmagasabb szintjét jelenti a szextáns kezelésének ismerete. Nem véletlenül lett ez a Magyar Jacht Akadémia lógója.

A hajózás után jön az írásbeli és a szóbeli vizsga, ahol még a III. osztályú vizsgánál is jobban szoktak szerepelni a jelöltek, mivel aki eljut idáig, az már komolyan veszi a hajózást.

Ehhez a szinthez a nyílttengeri rádiós vizsga, a GMDSS/LRC szükséges.

Ocean Master

Az I. osztályú (korlátozás nélküli) képesítés

Itt már nem kell vizsgát tenni, csak hajózni kell legalább 1500 mérföldet. Bárki saját maga is lehajózhatja ezt a távot.