Merre járt Odüsszeusz? 

a 2000. évi Odüsszeusz Expedíció
nyitott webináriumi előadásai

Az irodalmunk, a kultúránk alapjai keresésének kalandjához hívom az olvasót.

Vajon közel 3000 évvel később azonosítható-e a tengerészeti tudományokat alapul véve Odüsszeusz mitikus utazása?


Európa írott történelme Homérosszal kezdődött. Az Iliász és az Odüsszeia máig is az európai középiskolai oktatás része, amely művek az európai kultúránk közös alapjai. Így minden tanult európai egy kicsit magáénak érzi az eposzok hőseit, gyengeségeikkel, gyarlóságaikkal és főként a sok-sok erényükkel.

Az Odüsszeiát sokféle képen lehet olvasni. 

 • Lehet egyszerűen mesének tekinteni. Ekkor csodálatos kalandok részesei lehetünk, miközben találgathatjuk milyen íze is volt a lótusznak, milyen lehetett a szelek urának palotája, merre kellett a Hádész országába hajózni és hogy jutott onnan vissza élve Odüsszeusz. Milyen lehetett a szirének éneke és Szküllától hogyan lehetne megmenekülni, mivel is babonázta meg Kirké Odüsszeuszt… Ha így olvassuk, akkor egy hihetetlenül izgalmas és kalandos mesébe kerülünk.

 • Úgy is olvashatjuk ezt a művet, mint egy eltévelyedett férj meséjét: valamit mondania kellett Odüsszeusznak, amikor hosszú-hosszú távollét után végre hazatért feleségéhez, Pénelopéhoz, hol is járt az elmúlt 10 évben?
   Ha így olvassuk, akkor ez a világ legszebb hazugsága, amit egy férj valaha is mondott a feleségének.
  Aztán a népének is el kellett számolni a 700 társának elvesztéséről... és akkor ez a legnagyobb lódítás, amit egy király a beadott a népének.

 • Lehet úgy is olvasni az Odüsszeiát, hogy ez egy hajónaplót, ami egy vagy több tengerész elbeszélése az utazásaikról, a kalandjaikról, amit kiszíneztek egy kicsit, hozzátoldottak egyet s mást, saját magukat hősiesnek, bátornak, okosnak tüntették fel benne, de a történet magja, vagyis az utazás maga, a helyszínek, az időjárási viszonyok valódiak is lehettek.
  Miért is ne? — Senki sem volt eddig, aki hitelt érdemlően, tudományos precizitással bizonyítani tudta volna Odüsszeusz útvonalát.
  De ha megtaláljuk ezt, akkor igazolhatjuk, hogy az európai kultúránknak valódi alapjai voltak és nem mesére épült.

  M. Finley az Odüsszeusz világában írta:

Ha igaz az az állítás, mely szerint Európa történelme a görögökkel vette kezdetét, akkor igaz az is, hogy a görög történelem viszont Odüsszeusz világával kezdődött.” 


Az európai irodalom első két hozzánk eljutott alkotása az Iliász és az Odüsszeia.


 Az Iliászban Homérosz a Trójai háború eseményeit írta le, ahol a leleményes Odüsszeusz kitalálta a trójai falovat, amivel el tudták foglalni Tróját.

De volt-e a homéroszi trójai háború? Nem tudom. Eddig még nem sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani.

Az Odüsszeia megmaradt töredékei

Az 1542. évi kiadás

1911. évi kiadás

Amiből én dolgoztam

De mi van az Odüsszeiával?

Hiszen ez köztudottan mesebeli, mitikus tájakon játszódik. Ki hinne a Küklópszokban?

Hogyan lehetne igazolni a szirének énekét a Kirké varázslatát?

Természetesen ezeket a mesebeli elemeket sehogy.


De talán nem is ezek alkotják az Odüsszeia valódi magját, a történet alapját.

Talán maga az utazás az ami valóban megtörténhetett.


 Ha megtaláljuk Odüsszeusz útvonalát – és ezt bizonyítani is tudjuk – akkor legalább a másik alapmű igazolhatóan egy valódi eseményen alapszik.


A 2000. évi Odüsszeusz Expedíció célja az volt, hogy hajózási szempontok alapján felépített hipotézis ellenőrzésével adjon választ a homéroszi földrajz több mint kétezer éves megválaszolatlan kérdéseire: merre járt Odüsszeusz.


Erről egy 4 részes webináriumos előadás sorozatot tartottam, amelyek felvételeit itt találod.


Odysseus útvonala

 Ízelítő a filmből:

Budapest, 1116 Barázda utca 18.  Térkép

Telefon: 06706248600 és 0614810348

e-mail: info@mja.hu

Jogi nyilatkozat


>